Tutanchamonova hrobka ukrývala více než 3500 předmětů. Hodnota jen stěží vyčíslitelná. Vezmeme-li však na vědomí věk úmrtí panovníka (19 let) a jeho celkem krátkou vládu, byla jeho pohřební výbava celkem chudobná. Porovnáme-li jeho malou hrobku s hrobkami významných panovníků, nemůžeme vůbec pochopit, jaké bohatství tyto hrobky skrývaly. Snad proto pokušení a strach z "faraonových kleteb" a postihů, pro vykradače hrobů, byl zcela pomíjivý oproti zisku z tak gigantických pokladů. Je skutečně zázrak, že Tutanchamonova hrobka přečkala 3245 let téměř nepoškozená, tak jako i mumie panovníka.

 

Ukázka jen zlomku předmětů a nálezů, jejich styl a vypracování - další ukázky se nachází v galerii pokladů
GALERIE POKLADŮ
GALERIE  Z  VÝSTAVY